KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Thứ sáu - 05/02/2021 15:08
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ
 
   

Số: 136/KH-MNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

Tân An, ngày 25 tháng 12 năm 2020


KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

         Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ công văn số 2358/PGD-TCCB ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Thành phố Thủ Dầu Một, về việc Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025;                            
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của đơn vị; Trường Mầm non Tuổi Thơ xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường mầm non Tuổi Thơ như sau:
I.TỔNG QUAN VỀ NHÀ TRƯỜNG:
1/ Giới thiệu sơ bộ về quá trình phát triển của nhà trường:
          Trường mầm non tuổi Thơ đóng trên địa bàn phường Tân An, tại số 697 đường Huỳnh Thị Hiếu, phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một; trường được thành lập từ năm 1977, trước đây trường xây dựng theo kiến trúc công trình cấp bốn, trường nhận trẻ từ 3 đến 5 tuổi và chỉ hoạt động một buổi, tên trường là mẫu giáo Tuổi Thơ;
        Năm 2010 được sự quan tâm của cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương trường mầm non Tuổi Thơ được xây dựng mới với qui mô là 15 lớp, có các phòng chức năng, nhà bếp thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động, tổ chức bán trú. Năm học 2012 - 2013 trường chính thức đi vào hoạt động bán trú, được trang bị đồng bộ cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo tốt cho nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục đề ra.
          Đến háng 4/2017 trường chuyển đổi loại hình trường mẫu giáo sang trường
 mầm non  theo quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 23/3/2017 do Ủy ban nhân dân
 thành phố Thủ Dầu Một ra quyết định;
        Cơ sở vật chất hiện có của nhà trường được trang bị khá đầy đủ, đảm bảo cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
          Các thành viên trong nhà trường đều có ý thức trách nhiệm cao trong việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất;
          Qua nhiều năm hoạt động và nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên,  nhân viên đã từng bước làm quen với nhiệm vụ tổ chức bán trú, nhiệt tình, chịu khó học tập rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đội ngũ đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường; nhiều năm trường đạt đơn vị tiên tiến được Ủy ban Nhân dân Thành phố công nhận, và đã đạt Chuẩn Quốc Gia năm 2014; 
2/ Thực trạng của nhà trường
     2.1/Phát triển số lượng, cơ cấu tổ chức:
          * Phát triển nhóm lớp
          Tổng số nhóm, lớp: 12 nhóm, lớp ( Trong đó NT: 1nhóm ; Khối mầm: 2 lớp; Khối chồi: 4 lớp; khối lá: 5 lớp
          Tổng số học sinh: 348 trẻ (Trong đó NT: 17 trẻ ; Khối mầm: 62 trẻ; Khối chồi: 109 trẻ; khối lá: 160 trẻ)
          * Cơ cấu tổ chức
           Ban giám hiệu nhà trường là 3 người ( 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng); Trường  có 4 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng;
          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 40 người; Trong đó Ban giám hiệu  là 3 người ( 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng); giáo viên 25 người, nhân viên cấp dưỡng là 8 người; nhân viên văn phòng: 2 người ( 1 kế toán, 1 y tế); và 2 bảo vệ. Do tính chất công việc của trường, trường có hợp đồng thêm 1 nhân viên bảo vệ và 1 nhân viên phục vụ)
- Trường có Chi bộ Đảng độc lập: 7 đảng viên.
- Công đoàn cơ sở trường học: 40 đoàn viên công đoàn.
- Đoàn thanh niên CSHCM: 11 đoàn viên
          * Trình độ đội ngũ CB.GV.NV
- CBQL: 3; ( ĐHSPMN: 2,  CĐSPMN: 1);
- Giáo viên: 25;  ( ĐHSPMN: 16, CĐSPMN: 6, THSP: 3)
- Nhân viên VP: 2;  ( ĐHKT: 01, TCY: 01)
- CD: 8 ( 8 CD có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
Trong đó có 3 CD có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cấp dưỡng
- Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 2 (1 P.Hiệu trưởng, 1 GV)
- CN Nghiệp vụ quản lý GD: 4 ( 3 BGH, 1 GV)
        a) Điểm mạnh:
Trường đủ ban giám hiệu, có tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cơ cấu tổ chức đầy đủ và phù hợp với Điều lệ trường mầm non. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường được thành lập và đi vào hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ.
Công tác tuyển sinh của nhà trường hàng năm đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, huy động trẻ đến trường theo chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt huy động được trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
          100% trẻ đều học bán trú, thuận tiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và theo dõi trẻ tốt hơn.
         b) Điểm yếu
          Tỷ lệ huy động trẻ tuổi nhà trẻ đến trường còn thấp, do đa số trẻ (học sinh) là con em nhân dân lao động nghèo, nhiều hộ gia đình tạm trú, nghề nghiệp không ổn định, nên việc cho trẻ đến trường còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của người dân.
         Phó hiệu trường phụ trách công tác bán trú mới bổ nhiệm từ tháng 9/2020 nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu biên chế của trường, nên chưa thỏa được hết các yêu cầu  hoạt động của trường.
          Một số giáo viên do tuổi nghề chưa nhiều, chưa vận dụng tốt phương pháp tổ chức hoạt động, chưa linh hoạt sáng tạo, còn lúng túng trong khi tổ chức các hoạt động. Trình độ chuyên môn có 3 GV còn thấp chỉ đạt bằng Trung cấp
         2.2/ Chất lượng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
          Nhà trường quản lý các hoạt động giáo dục theo Điều lệ Trường mầm non; Hàng năm nhà trường đều có xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, đề ra phương hướng và mục tiêu cụ thể, chỉ đạo cho tổ chuyên môn của trường, xây đựng kế hoạch hoạt động của tổ;
          Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của đội ngũ giáo viên;
          Tổ chức thực hiện tốt chương trình GDMN sau chỉnh sửa, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT-BGD-ĐT. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế trường, lớp, phù hợp với văn hóa địa phương, phù hợp khả năng và nhu cầu của trẻ. Đảm bảo các tiêu chí giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
          Chỉ đạo giáo viên tổ chức thực hiện tích hợp các hoạt động giáo dục đảm bảo nội dung,hoạt động, mục tiêu phát triển từng chủ đề; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”; thực hiện việc theo dõi, đánh giá trẻ hằng ngày, từng giai đoạn và cuối mỗi độ tuổi. Chú trọng việc lồng ghép Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi ở khối Lá, đảm bảo mục đích hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN. Tổ chức các hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
          Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Duy trì giữ vững đạt chuẩn PCGDMNTNT; khai thác dữ liệu phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý;
          Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường mầm non.
          Thực hiện tốt việc cân, đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng mở rộng, vệ sinh phòng dịch kịp thời …
          Tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ, cấp dưỡng nắm bắt và thực hiện đúng theo quy trình bếp một chiều, chế biến và chia thức ăn đúng quy định không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, thực hiện tổ tự quản giám sát an toàn thực phẩm.
 
 1. Điểm mạnh:
          Hàng năm nhà trường  thực hiện tốt việc  xây dựng kế hoạch năm học, xây đựng chương trình giáo dục theo độ tuổi; Thành lập tổ nghiệp vụ nhằm giúp hoạt động chuyên môn từng bước nâng hiệu quả trong hoạt động giáo dục trẻ;
          Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng  trẻ luôn đạt kết quả khá cao, việc thực hiện vệ sinh phòng bệnh khá tốt, trong những năm qua không có dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường, 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
          b) Điểm yếu
          Đa số giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con, con nhỏ nên việc trao dồi chuyên môn nghiệp còn nhiều khó khăn về thời gian;
          Phụ huynh học sinh phần nhiều là công nhân, dân lao động, nên không có nhiều thời gian nhiều để chăm sóc trẻ chu đáo;
  Hoạt động của chuyên môn tổ khối chưa thật linh hoạt sáng tạo;     
       2.3/Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
           Trường Mầm non Tuổi Thơ có tổng diện tích 6.597,3m2, bình quân/1 trẻ: 16m2, trường được xây dựng kiên cố có 15 phòng học; 1 phòng Hiệu trưởng và 2 phòng Phó Hiệu trưởng; 01 phòng âm nhạc; 01 phòng vi tính; 01 nhà bếp, 01 phòng hành chính, 01 phòng y tế, 01 phòng bảo vệ; cổng trường được xây dựng kiên cố đảm bảo yêu cầu an toàn, thẩm mỹ đảm bảo quy cách. Cổng chính của trường có biển tên trường đúng theo qui định; Có hệ thống tường rào bao quanh kiên cố, với chiều cao 2 m.
          Trường có diện tích sân chơi rộng 1.120m2, sân chơi được quy hoạch và thiết kế phù hợp với trẻ mầm non (sân chơi có chỗ cho trẻ hoạt động như tập thể dục sáng, tổ chức các trò chơi và chơi với đồ chơi ngoài trời).
          Phòng sinh hoạt chung vừa là phòng ngủ của trẻ, có diện tích 55 m2, bình quân 1,7m2 cho một trẻ,
          Trường có các phòng chức năng phòng âm nhạc diện tích 62m2 được ốp gương và trang bị gióng múa, hệ thống âm thanh, tivi, đàn organ, tủ trang phục… phòng vi tính diện tích 65m2  có trang bị  bộ máy tính bàn, máy tính bảng... cho trẻ hoạt động  và nhà trường tận dụng phòng học bố trí làm phòng thể chất trang bị các dụng cụ tập luyện như ghế đi thăng bằng, vòng, gậy, máy tập...;
          Các phòng học, phòng chức năng của đơn vị được trang bị đầy đủ đồ chơi, đồ dùng cá nhân theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, dạy học tối thiểu, được khai thác khá tốt việc sử dụng trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày;
        a)Điểm mạnh:
          Trường có diện tích đất rộng, các công trình được xây dựng kiên cố. Khuôn viên trường được xây tường rào vững chắc, có sân chơi rộng đáp ứng được yêu cầu hoạt động vui chơi ngoài trời.
Có các phòng học, phòng sinh hoạt chung, phòng vi tính, phòng âm nhạc, bếp ăn đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường Mầm non.
Khối phòng hành chính quản trị đảm bảo theo yêu cầu quy định.
Nhà trường có đủ các thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
          b)Điểm yếu
          Qua nhiều năm sử dụng cơ sở vật chất có  xuống cấp, màu sơn của ngôi trường  đã cũ không còn tươi sáng, các mãng tường đã bị bong tróc, nền góc chân tường có nơi  bị sụp đất,  các hạng mục hệ thống điện nước thường xuyên bị hư hỏng;  đổ dùng có trang bị hàng năm tính đa dạng phong phú chưa cao.
       2.4/Công tác quản lý hành chính và thực hiện chế độ chính sách
          Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về quản lý tài chính, qui chế dân chủ trong nhà trường, về công khai các khoản thu theo quyết định của các cấp có thẩm quyền, nội dung, hình thức công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD-ĐT ngày 28/12/2017của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
          Thực hiện thu –chi đúng nguyên tắc tài chính của loại hình trường công lập tự chủ về tài chính. Kế toán tham mưu với lãnh đạo về việc thu –chi và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đơn vị.
          Nhà trường thực hiện đúng chế độ chính sách cho CB-GV-NV và trẻ (học sinh) theo qui định, đầy đủ và kịp thời theo thời gian qui định.
        a)Điểm mạnh:
          Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả công tác tài chính: Thực hiện lập dự toán thu - chi rõ ràng, báo cáo và  quyết toán đầy đủ, công khai dân chủ.

        b)Điểm yếu
          Chế độ miễn giãm học phí cho trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, chưa thực hiện được hàng tháng ( do phải đảm bảo được các yêu cầu về thủ tục hành chính)
III. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ
1/ Sứ mệnh
          Xây dựng nhà trường có tính dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ và phối hợp tích cực với nhau trong công việc. Mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệu quả. Đề cao tính trung thực, khách quan, tất cả cùng hướng đến sự phát triển chung của nhà trường.
2/ Tầm nhìn 
          Trường mầm non Tuổi Thơ luôn phấn đấu là một ngôi trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả, trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự tin và có những kỹ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống và có kiến thức theo chương trình mầm non là cơ sở tốt cho trẻ  học lên cấp tiểu học; Là nơi các bậc phụ huynh đặt niềm tin tưởng về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
          Trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đa dạng phong phú phục vụ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
3/ Giá trị cơ bản của nhà trường
- Có lòng nhân ái, yêu thương trẻ con và  với mọi người xung quanh.
- Hợp tác, sáng tạo, khát vọng thành công.
- Tập thể đoàn kết, khoan dung, cảm thông, yêu thương, chia sẻ.
- Trung thực, biết tôn trọng lẫn nhau, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Trách nhiệm trong công việc, với bản thân, gia đình và xã hội.

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN:
1/Mục tiêu chiến lược:
          Ổn định, phát triển, xây dựng nhà trường có uy tín về mọi mặt, đạt các mức độ theo quy định của kiểm định chất lượng giáo dục mức 2 và trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.Tiến tới từng bước nâng dần chất lượng mức 3, và từng bước tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.
2/Xác định các vấn đề ưu tiên.
          Xây dựng đơn vị đạt chuẩn chất lượng giáo dục mức độ 2 và trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ1;
          Chăm lo các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ, sử dụng hiệu quả;
          Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ độ ngũ đảm bảo 100% CBGV đạt trình độ từ chuẩn trở lên theo yêu cầu quy định của từng năm;
          Xây dựng kế hoạch tăng cường bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT tốt để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới;
           Nâng cao hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.Thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng trẻ, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Hướng dẫn giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lễ giáo cho trẻ hiệu quả, phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện một cách bền vững;
        Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp để được tu sửa, sơn mới cơ sở vật chất, đảm bảo tính mỹ quan trường lớp;               
          Duy trì và thực hiện tốt đổi mới quản lý giáo dục, nhận thức và thực hiện đúng đắn vai trò quản lý, lãnh đạo của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;


III. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1/ Phát triển quy mô mạng lưới trường lớp
          Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ song song với việc chăm lo cơ sở trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh (PHHS) gửi trẻ đến trường;
          Thực hiện “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” đối với trẻ; Tổ chức tốt các hoạt động trong ngày của trẻ, tạo sự hào hứng ở các hoạt động vui chơi, sự ham thích trong các hoạt động giờ học cùng các hoạt động khác của trường; Huy động trẻ ra lớp đúng theo chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm.
          Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện đúng thời gian biểu, chương trình giáo dục mầm non theo quy định, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Thường xuyên trang trí nhóm lớp đẹp mắt, phù hợp theo chủ đề tạo cho trẻ một tâm thế  thân thiện, phấn khởi, yêu thích đến lớp.
2/ Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
          Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong những năm học tiếp theo;
          Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường theo sự đổi mới của từng giai đoạn;
Tăng cường quản lý chặt chẽ việc tổ chức bữa ăn cho trẻ, thực hiện nghiêm túc các qui định về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Củng cố hoạt động của “Ban chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”, xây dựng quy chế hoạt động của ban, có phân công phân nhiệm và triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bạo lực học đường…
          Tiếp tục thực hiện “Đổi mới việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; củng cố kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; hướng dẫn giáo viên thực hiện việc theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ nghiêm túc, thiết thực; Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;
Tăng cường cơ hội cho trẻ tích cực thực hành, khám phá, trải nghiệm, sáng tạo trong môi trường giáo dục, hình thành hành vi ứng xử đúng đắn với môi trường; tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ mọi lúc mọi nơi; phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin và sử dụng ngôn ngữ mạch lạc;
          Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;
          Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.
3/Nâng cao chất lượng đội ngũ:
          Tham mưu cấp quản lý phân bổ đủ đội giáo viên đúng theo chỉ tiêu, biên chế trên lớp;
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính phối hợp tốt, kịp thời với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn tại đơn vị;
          Phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng, tạo uy tín, tạo thương hiệu cho nhà trường. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để hỗ trợ các hoạt động thu hút nguồn nhân lực nhằm phát triển đội ngũ và ổn định lâu dài;
          Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ độ ngũ đáp theo yêu cầu nâng cao trình độ chuẩn đội ngũ giáo viên trong từng giai đoạn;
          Không ngừng học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho giáo viên. Thực hiện tốt việc hỗ trợ nghề nghiệp, hỗ trợ về chuyên môn cho các giáo viên mới ra trường. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động, thực hiện tốt phương pháp lấy trẻ làm trung tâm;
 Xây dựng môi trường sư phạm bình đẳng, thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý;
          Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng thực hiện tốt Chương trình, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;
          Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách quy định của Trung ương và của Tỉnh, chủ động rà soát hệ thống chính sách, chế độ làm việc của giáo viên mầm non, tham mưu, đề xuất các chế độ chính sách phù hợp nhằm phát triển đội ngũ;
4/ Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp:
          Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp để được trùng tu sơn, sữa chữa cơ sở vật, đảm bảo tính mỹ quan trường lớp  
          Tham mưu kinh phí cải tạo, trang bị bổ sung trang thiết bị theo nhu cầu thiết thực hàng năm của đơn vị;
         Duy trì nề nếp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Có kế hoạch trang bị bổ sung, trang bị tài liệu, học cụ, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp theo TT 01/VBHN-BGDĐT;
         Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường CSVC, TBDH-ĐDĐC hiện có.
            Phát huy vai trò giám sát của mỗi thành viên trong Hội đồng sư phạm của nhà trường trong việc quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị; Luôn có kế hoạch tu bổ bảo quản cơ sở trường lớp luôn mới, sạch, đẹp;
5/Xây dựng trường Chuẩn Quốc Gia và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia trường mầm non để nắm bắt, thực hiện theo chỉ đạo;
         Duy trì hiệu quả chất lượng giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất của trường, không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục của đơn vị;
         Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, phân công cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm hỗ trợ tìm minh chứng, đánh giá mức độ đạt được của nhà trường, Lập tờ trình đề nghị cấp quản lý đánh giá kiểm định chất lượng của trường.  
          Ổn định, phát triển, xây dựng nhà trường có uy tín về mọi mặt, đạt các mức độ theo quy định của kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 2 và trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tiến tới từng bước nâng dần chất lượng mức 3, và từng bước tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.
6/Công tác quản lý hành chính và thực hiện chế độ chính sách
   Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn sử dụng Ngân sách Nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp, đúng mục đích, đảm bảo theo quy định tài chính hiện hành.
  Thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thu chi các nguồn; công khai tài chính đúng quy định.
          Tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính, quản lý tốt nguồn thu, chủ động quản lý kế hoạch tài chính và quản lý cơ sở vật chất đạt hiệu quả.
  Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, huy động các nhà hảo tâm, các lực lượng xã hội ủng hộ, tài trợ, xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực, duy trì trường chuẩn quốc gia đáp ứng về cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo những điều kiện vật chất cơ bản thực hiện việc đổi mới quá trình thực hiện nhiệm vụ của cấp học mầm non.
           Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tài chính, hạch toán minh bạch các nguồn thu, chi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính; đảm bảo hồ sơ chứng từ thu, chi đầy đủ, đúng nội dung, đảm bảo nguyên tắc tài chính, lập quyết toán minh bạch, công khai.
  Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; hoàn thiện mô hình, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường để thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
           Thực hiện nghiêm túc đúng chế độ chính sách cho CB-GV-NV và trẻ (học sinh) theo qui định, đầy đủ và kịp thời.
7/Cơ cấu tổ chức, quản lý chỉ đạo:
 Xây dựng bộ máy quản lý, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Nhà trường.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN; tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đẩy mạnh tự chủ gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở GDMN.
Tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực đội ngũ; Tăng cường công tác truyền thông về GDMN; Đẩy mạnh công tác phối hợp nhà trường - gia đình - cộng đồng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3214/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển GDMN giai đoạn 2018 – 2025” theo Quyết định phê duyệt Đề án số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch số127/KH-UBND ngày 10 tháng  9 năm 2019 của UBND Thành phố Thủ Dầu Một, về Kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một.
  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục.
          Phổ biến kế hoạch chiến lược của trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên,nhân viên trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà trường, cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch chiến lược nhà trường đã xây dựng; Đề cao tính trung thực, khách quan, tất cả cùng hướng đến sự phát triển chung của nhà trường.
          Xây dựng đội ngũ đoàn kết “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”
yêu thương, hỗ trợ và phối hợp tích cực cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệu quả.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾC LƯỢC
1/ Chỉ tiêu đạt - Lộ trình thực hiện:
®Giai đoạn 1: Từ năm 2021 – 2022:
  * Quy mô mạng lưới trường lớp
          Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, huy động tối đa trẻ 5 tuổi lớp ra lớp và huy động trẻ ở các độ tuổi khác theo chỉ tiêu của từng lớp ( nhóm trẻ từ 18 đến 20 trẻ/ nhóm; MG từ 25 trẻ đến 35 trẻ/lớp)
           Phát triển số nhóm lớp từ 12 nhóm lớp đến 13 nhóm lớp
          * Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
          - 100% trẻ đều học bán trú;
- 85% trẻ phát triển bình thường;
- Tỉ lệ phục hồi suy DD trẻ thể cân nặng: 70 => 80% so với đầu năm học;
- Tỉ lệ phục hồi suy DD trẻ ở thể thấp còi: 60 => 70% so với đầu năm;
- Hạn chế tốc độ tăng cân cho trẻ béo phì;
          - 100% nhóm lớp được phân đúng theo độ tuổi;
          - 100% nhóm lớp tổ chức thực hiện chương trình          Giáo dục mầm non theo qui định hiện hành;
- 100% trẻ được hình thành phát triển những chức năng tâm lý, năng lực và phẩm chất, kỷ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.
* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Có đủ BGH: 1 HT và 2 Phó HT;
- Có đủ giáo viên trên lớp ( Nhóm trẻ 3 giáo viên; MG 2GV/lớp);
- Cấp dưỡng có đủ ( 35 trẻ NT/ 1 CD; 50 trẻ MG/ 1 CD);
- Có ít nhất 85 % Cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn;
- Đạt  90% tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên;
- Trau dồi năng lực nhận thức, đảm bảo chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học;
- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, phù hợp đạo đức nhà giáo;
- Thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;
          * Xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp:
          - Quản lý và sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt hoạt chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại đơn vị;
          - Cải tạo, làm sân bóng mini cho trẻ hoạt động giờ chơi ngoài trời;
          - Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 01 của Bộ GD&ĐT;
          - Trang bị mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú; nhằm đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà trường;
          - Sửa chữa hệ thống điện, nước, nền nhà đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà trường.
          *Xây dựng trường Chuẩn Quốc Gia và kiểm định chất lượng giáo dục
         - 100% lớp nổ lực thực hiện tốt nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ toàn diện;
         - 100% cá nhân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; giáo viên phấn đấu đạt. giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở 60% trở lên và đạt ít nhất 20% giáo viên dạy giỏi cấp thành phố;
         - 100% lớp lá phấn đấu đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
         - 100% lớp nổ lực phấn đấu giảm tỷ lệ SDD ở trẻ, hạn chế tốc độ tăng cân ở trẻ; béo phì, có ít nhất 85% trẻ phát triển bình thường;
         - Duy trì và nâng cao kết quả được đánh giá về chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, đạt kiểm định chất lượng mức 2, Chuẩn quốc gia mức độ 1.
® Giai đoạn 2: 2023-2025
* Quy mô mạng lưới trường lớp
          Tiếp tục thực hiện huy động tối đa trẻ 5 tuổi ra lớp và huy động trẻ ở các độ tuổi khác theo chỉ tiêu của từng lớp ( nhóm trẻ từ  20 đến 25 trẻ/ nhóm; MG từ 25 trẻ đến 35 trẻ/lớp);
          - Phát triển số nhóm lớp từ 13 nhóm lớp đến 14 nhóm lớp.
          * Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
          - Duy trì tổ chức hoạt động bán trú; phân chia nhóm lớp đúng theo từng độ tuổi;
- 87% trẻ phát triển bình thường;
- Tỉ lệ phục hồi suy DD trẻ thể cân nặng: 75 => 80% so với đầu năm học;
- Tỉ lệ phục hồi suy DD trẻ ở thể thấp còi: 70 => 75% so với đầu năm;
- Hạn chế tốc độ tăng cân cho trẻ béo phì;
          - 100% nhóm lớp tổ chức thực hiện chương trình          Giáo dục mầm non theo qui định hiện hành;
- 100% trẻ được hình thành phát triển những chức năng tâm lý, năng lực và phẩm chất, kỷ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi;
- Trẻ được học tập và tham gia hoạt động trong môi trường văn minh, thân thiện và an toàn;
- Phát huy khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức, tìm tòi, khám phá và phát triển nhận thức của trẻ.
          * Nâng cao chất lượng đội ngũ:
          - Đảm bảo có đủ đội ngũ quản lý, giáo viên nhân viên đúng theo định biên    (trường loại 1 có đủ ban giám hiệu: 1 HT, 2 P.HT; GV nhóm trẻ 3 GV/nhóm; GVMG: 2.2 GV/lớp);
- Có ít nhất 90 % Cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn;
- Đạt  85% tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ loại khá trở lên;
- Duy trì trau dồi năng lực nhận thức, đảm bảo chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, đạo đức nhà giáo;
- Thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy;
- Phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ Công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
         * Xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp:
          - Duy trì quản lý và sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt hoạt chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại đơn vị;
          - Duy trì mua sắm, trang bị bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 01 của Bộ GD&ĐT, đồ dùng phục vụ công tác bán trú; Sửa chữa hệ thống điện nước, đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà trường;
          - Bổ sung sửa chữa nhà vệ sinh, vật dụng bán trú, hệ thống nước sạch,… nhằm đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe học sinh và đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động bán trú;
          - Sơn mới trường lớp đảm bảo tính mỹ quan sạch, đẹp của ngôi trường.
          *Xây dựng trường Chuẩn Quốc Gia và kiểm định chất lượng giáo dục
         - Duy trì chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ toàn diện;
          - Giáo viên phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở 70% trở lên và đạt ít nhất 25% giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
         - 100%  nhóm, lớp phấn đấu giảm tỷ lệ SDD ở trẻ, hạn chế tốc độ tăng cân ở trẻ; béo phì, có ít nhất 88% trẻ phát triển bình thường;
         - Đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;
         - 100% lớp nổ lực phấn đấu giảm tỷ lệ SDD ở trẻ, hạn chế tốc độ tăng cân ở trẻ; béo phì, có ít nhất 85% trẻ phát triển bình thường;
         - Duy trì và nâng cao kết quả được đánh giá về chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, cố gắng phấn đấu đạt kiểm định chất lượng mức 3, Chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025.
V. NỘI DUNG THỰC HIỆN - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1/ Nội dung thực hiện
   Xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường.
  Báo cáo, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.
  Tham mưu Đảng ủy, UBND phường, thông tin đến cha mẹ học sinh tạo sự đồng thuận và quan tâm của xã hội đến mọi hoạt động của trường nhằm tạo điều kiện để nhà trường thực hiện kế hoạch từng năm học theo lộ trình Kế hoạch chiến lược phát triển;
    Ban giám hiệu nhà trường hàng năm căn cứ kế hoạch chiếc lược để xây dựng kế hoạch theo từng năm học, bám sát mục tiêu, lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đã xây dựng;
Các thành viên trong hôi đồng trường thường xuyên theo dõi đề xuất những nội dung chưa được đưa vào kế hoạch năm học theo lộ trình, điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
 2/Phân công nhiệm vụ:
   * Đối với Hiệu trưởng:
   Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược; có sự phối kết hợp tốt với đoàn thể,  chỉ đạo triển khai và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện định kỳ hàng năm theo lộ trình; quản lý và xây dựng, phát huy các nguồn lực thực hiện kế hoạch;
   Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu có liên quan đến nhiều đơn vị, tổ chức;
   Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý, điều hành tập thể sư phạm. Chủ động thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường. Tổ chức, quản lý và kiểm soát chặt chẽ, tổng thể tiến độ thực hiện các hoạt động nhà trường theo kế hoạch từng giai đoạn, từng năm học.
    *Đối với Phó Hiệu trưởng:
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể; phân công nhiệm vụ và kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên, nhân viên;
 Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục những biến động về chất lượng giáo dục.
    *Đối với Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng Văn phòng:
 Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tổ từng năm học bám sát kế hoạch của nhà trường trong năm học và Kế hoạch chiến lược phát triển; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ. Dự báo khả năng và đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển;
   Triển khai thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên hàng năm, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu quả.
    * Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:
  Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.
     Tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo và năng lực giảng dạy, giáo dục, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần xây dựng, phát triển và quảng bá về trường mình.
    * Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:
 Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể từng năm học, thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
 Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của đoàn thể mình thực hiện đạt mục tiêu và thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trong kế hoạch chiến lược; góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
    * Ban đại diện cha mẹ học sinh:
 Tham gia góp ý việc triển khai thực hiện kế hoạch; cộng tác với nhà trường trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất và vận động  xã hội hóa giáo dục; cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.
 Quan tâm, phối hợp cùng với nhà trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện.
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1/ Kết luận:
           Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển của nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà trường.
          Triển khai các kế hoạch một cách khoa học, thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch một cách phù họp với tình hình phát triển của đơn vị và của ngành đề ra;
          Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh và nhân dân toàn xã hội.
         Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 là văn bản định hướng cho sự phát triển nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và mỗi cá nhân nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.
2/ Kiến nghị:
- Đối với UBND thành phố.
         Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra. Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên y tế theo quy định, đồng thời hỗ trợ chế độ chính sách cho các nhân viên nuôi dưỡng.
- Đối với  Phòng GD&ĐT.
         Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện được kế hoạch và lộ trình đã đề ra. Chỉ đạo, tư vấn, giúp đỡ để nhà trường tổ chức và thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục đạt kết quả cao.
- Đối với địa phương.
         Quan tâm, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường tạo điều kiện cho nhà trường huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học đầy đủ, phong phú, đa dạng tiến tới hiện đại cho trẻ hoạt động đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra.
  Trên đây là  Kế hoạch chiến lược phát triển Trường mầm non Tuổi Thơ giai đoạn 2021-2025. Căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển, nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động hàng năm, sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và yêu cầu phát triển của ngành. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để nhà trường thực hiện lộ trình đúng kế hoạch và hiệu quả nhất. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
 • Phòng GDĐT TP;                                                      
 • BGH;                                                                            
 • Lưu: VT.
                                                                     
                                                                             Trần Thị Hữu Hạnh  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điện thoại

 • Mầm non Tuổi Thơ
  0274.3.820.993
 • Phòng Hiệu trưởng
  0274.3.889.860

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập3
 • Hôm nay16
 • Tháng hiện tại724
 • Tổng lượt truy cập1,136,394
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây